Finanțări
Sesiunea 2024

E și treaba mea

Rezultate anunțate
Program de finanțare pentru încurajarea implicării civice, destinat celor care doresc să desfășoare activități legate de educație civică, transparență, informare, mobilizare civică și voluntariat.

Context

Ne așteaptă un an electoral ieșit din comun – cu alegeri europene, locale, parlamentare și prezidențiale, cu o avalanșă de informații și surse de informare. 

În acest context, vrem să susținem comunitatea locală să dezvolte proiecte cu un caracter civic, în una sau mai multe din direcțiile de mai jos: 

 • informare corectă cu privire la administrația publică și alegerile din 2024, 
 • dezvoltarea activismului și a implicării civice, 
 • mobilizarea unei comunități care să își comunice nevoile și să genereze schimbare 
 • analiză și colectare date de interes public. 

Vrem să încurajăm grupurile de inițiativă apolitice și apartinice să ajute la educarea comunității cu privire la dreptul la vot și implicare civică, de aceea am pregătit acest apel de proiecte pentru evenimente și activități ce vor avea loc în anul 2024.

Toate informațiile distribuite vor fi verificate și prezentate într-un mod neutru și accesibil, pentru a asigura o informare corectă și obiectivă. 

Prioritățile programului

 • Campanii de conștientizare a importanței alegerilor și votului 
 • Educație civică 
 • Promovarea transparenței și a informării obiective 
 • Facilitarea accesului la vot 
 • Monitorizarea și lupta împotriva dezinformării 
 • Mobilizare civică și voluntariat. 

Activitățile finanțate (listă orientativă)

 • Organizarea de evenimente: Conferințe, dezbateri și seminarii unde vorbitorii să discute despre importanța votului și impactul acestuia asupra societății; evenimente formale sau nonformale de promovare a activismului civic în general; 
 • Campanii de informare: crearea și distribuirea de materiale informative online sau offline, videoclipuri care explică procesul de vot, importanța fiecărui vot și cum pot cetățenii să se informeze corect despre candidați și programele lor;
 • Canale de informare: Dezvoltarea unor canale online unde oamenii pot găsi informații verificate și imparțiale despre candidați și programele lor electorale (inclusiv și pentru segmente nișate – vârstnici, persoane cu dizabilități, grupuri profesionale);
 • Informare despre procedurile de vot: Organizarea sau crearea de jocuri, fake election pentru a informa oamenii despre procesul de votare;
 • Sprijin pentru grupurile cu acces dificil la vot: Sprijin pentru persoanele în vârstă sau cu dizabilități;
 • Proiecte de fact-checking: Verificarea afirmațiilor făcute de candidați și partide și publicarea rezultatelor într-un mod accesibil publicului larg;
 • Campanii de conștientizare a fenomenului fake news: Campanii și metode pentru educarea publicului despre cum să identifice și să evite informațiile false sau înșelătoare;
 • Monitorizarea alegerilor: pregătirea observatorilor electorali, monitorizarea evenimentelor post electorale;
 • Burse de cercetare pentru colectare și analiză de date, legate punctual de alegeri, comportamentul alegătorilor, informare/dezinformare, monitorizare pre/post alegeri. 

Cine este eligibil

 • Grupuri de inițiativă formate din minim 3 persoane; 
 • Studenți și elevi (pentru burse)

Toate persoanele finanțate trebuie să fie apartinice și apolitice și vor da o declarație în acest sens. 

Partizanatul este verificat de către organizatori, pe paginile social-media.

Pe perioada finanțării, persoanele care obțin această finanțare nu pot desfășura campanii de promovare a unui partid politic sau candidat.

Proiectul trebuie să fie aplicat în Timișoara sau județul Timiș. 

Pentru grupurile de inițiativă 

 • Coordonatorul de proiect propus va avea minim 18 ani, este fără cazier și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției. 

Pentru burse 

 • Elevi sau studenți/minim 16 ani
 • Bursierii vor fi fără cazier și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției.

Acțiunile/proiectele se încadrează în ariile de interes ale programului, nu presupun activități cu scop comercial, de natură politică sau religioasă, nu realizează activități și nu susțin cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice, permit implicarea activă a membrilor comunității în dezvoltarea, realizarea sau utilizarea proiectului.

Valoarea fondului și a proiectelor

Finanțarea nerambursabilă acordată pentru fiecare proiect este în proporție de până la 100%

 • Valoare proiecte: max. 5.000 lei pentru grupuri de inițiativă și max. 4.000 de lei pentru bursieri.
 • Valoare totală a fondului: 60.000 lei 

Fundația își rezervă dreptul de a propune comasarea unor grupuri. De asemenea, în funcție de calitatea propunerilor, poate selecta un număr mai mic de proiecte cărora sa le ofere un buget mai mare sau valoarea proiectelor să nu fie acoperită în totalitate. 

Costuri eligibile

 • Cheltuieli cu resurse umane: de coordonare, management de proiect (de exemplu: implicarea unor formatori, invitaţi, persoane specializate pe arii de interes ale Fondului, experți pentru susținerea unor conferințe/dezbateri/seminarii etc.); 
 • Burse de cercetare în valoare de maxim 4.000 lei/bursă 
 • Cheltuieli pentru comunicarea proiectului în mediul offline sau online, justificate 
 • Cheltuieli de cazare, transport/combustibil, masă, justificate în raport cu activitățile proiectului; 
 • Cheltuieli legate direct de evenimente (închiriere spaţii, echipamente, etc.) în raport cu activitățile proiectului;
 • Alte cheltuieli nespecificate, bine justificate, diferite de cele neeligibile și care sunt necesare implementării proiectului.

Lista este orientativă, nu exhaustivă, cheltuielile trebuie să fie în directă legătură cu realizarea activităților. Cheltuielile trebuie justificate prin documente financiar-contabile conform legislației în vigoare (contracte, facturi, bonuri). De asemenea, fondurile pot fi utilizate ca și co-finanțare pentru acțiuni / proiecte / programe mai largi.

Costuri neeligibile

 • Cheltuieli pentru chirii spații birouri;
 • Cheltuieli efectuate în afara perioadei de implementare;
 • Costuri care nu sunt direct legate de activitățile proiectului;
 • Laptopuri, echipamente foto, telefoane mobile etc.;
 • Subcontractarea în totalitate de servicii de organizare de evenimente.

Calendar

6 martie – 1 aprile 2024: transmiterea propunerilor de proiect și întâlniri ale echipelor de proiect cu echipa FCTM (data limită a întâlnirilor este 5 aprilie 2024)

8 aprilie – 12 aprilie: etapa de jurizare

15 aprilie 2024 – 15 decembrie 2024: perioada de implementare

Rezultate

5 proiecte au fost selectate în această sesiune de finanțare:

Aplică acum

Perioada de înscriere s-a încheiat.